Marcel den Dulk 
Muziek brengt mensen samen... in elke organisatie zit muziek !

Boek: Die kerk, zit daar nog muziek in? ZEKER !

Hoe houd je de gemeente bij elkaar?
Welke rol kan muziek daarin spelen?


Gemeentebegeleider Marcel den Dulk geeft in dit boek vele praktische tips hoe je de verbondenheid in je gemeente kunt vergroten. Daarnaast krijg je inzicht in hoe een gemeente beter functioneert, hoe je omgaat met onderlinge diversiteit, zowel in muzikale voorkeuren als bij verschillen in geloofsbeleving.

Bestemd voor: kerkenraden, predikanten, gemeenteadviseurs, gemeenteleden. Het boek geeft een een handvat aan iedereen die actief willen bijdragen aan onderlinge harmonie en verbondenheid in de gemeente.

De werkwijzen in het boek zijn gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek naar de verbindende werking van muziek en de resultaten en aanbevelingen vanuit praktijkonderzoek onder gemeenteleden en predikanten in Nederland.
Paulus noemt de gemeente een ‘ lichaam met vele leden’. In dit boek komt daarnaast aan de orde wat dat lichaam nodig heeft om gezond te kunnen blijven functioneren. Wat betekent ‘als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn…’ eigenlijk in praktisch opzicht voor de overlevingskansen van de gemeente? Waar woont de gemeente, welke huisvestingsvoorwaarden mag je stellen om je goed te voelen als gemeente. Een gemeente draait om mensen: wat is de plaats en taak van de kinderen, van volwassenen, van kerkleiders, predikanten, kosters, organisten, kortom: van ieder die ‘taakdrager wil’, kan en mag zijn.
Een leer- en praktijkboek waarmee ook ieder gemeentelid actief kan bijdragen aan onderlinge harmonie en verbondenheid in de gemeente.

Deel 1 – Inzichten onderzoek naar verbondenheid in de gemeente. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de verbindende werking van muziek en de resultaten en aanbevelingen vanuit praktijkonderzoek onder gemeenteleden en predikanten in Nederland.

Deel 2 – verdieping vanuit psychogisch, filosofisch en Bijbels perspectief. We kijken vanuit deze verschillende perspectieven naar de gemeente als groep, als religieuze gemeenschap en als levend organisme. Wat is een gemeente en hoe komen mensen binnen de gemeente tot hun recht? Wanneer is een gemeente uitnodigend om erbij te willen horen, en wanneer niet? Naast de bekende metafoor van Paulus van de gemeente-als-lichaam komt aan de orde wat dat lichaam nodig heeft om gezond te kunnen blijven functioneren. Wat betekent ‘als er twee of drie in mijn naam bijeen zijn…’ eigenlijk in praktisch opzicht voor de overlevingskansen van de gemeente? Waar woont de gemeente, welke huisvestingsvoorwaarden mag je stellen om je goed te voelen als gemeente. Een gemeente draait om mensen: wat is de plaats en taak van de kinderen, van volwassenen, van kerkleiders, predikanten, kosters, organisten, kortom: van ieder die ‘taakdrager wil’, kan en mag zijn.

Deel 3 is het praktijkdeel, met de titel “Mijn gemeente’. Aan de hand van een veertigtal thema’s kijken we met nieuwe ogen naar je eigen gemeente. Dit is het ont-dekking-deel en gaat over voor iedereen waarneembare aspecten van verbondenheid. Aspecten die vanuit de psychologie van belang zijn gebleken voor het leren begrijpen en herkennen van wat er in een gemeente tussen mensen gebeurt, in alle kleinere en grotere interacties, die allesbepalend kunnen zijn voor de coherentie van een gemeente: de mate waarin de gemeenteleden zich onderling verbonden bijven voelen.

Elk thema sluit af met kant en klare denk- en gespreksvragen waarmee je individueel en als groep aan de slag kunt. Uit de 40 thema’s kies je welke invalshoeken voor jouw gemeente het meest relevant zijn om aan te werken, zelfstandig of met de hulp van Marcel den Dulk.

Voorbeelden uit de 40 thema’s:
1. De krimp- en groeigemeente
2. De gezellige gemeente
3. De ontdekgemeente
4. De ‘ons-kent-ons’-gemeente
5. De ‘heb-geen-keus’-gemeente
6. De digitaal verbonden gemeente
7. De kwaliteitsgemeente
8. De crisisgemeente
9. De leergemeente
10. De doe-gemeente
11. De vier-gemeente
12. De ‘zing-een-lied-en-geniet’ – gemeente
13. De (t)huisgemeente
14. De ouder-gemeente

Over de auteur: Marcel den Dulk (1955) is organisatiepsycholoog en begeleidt gemeenten bij het versterken van hun onderlinge verbondenheid, met gebruikmaking van de verworvenheden die het wetenschappelijk onderzoek naar muziek biedt om mensen bij elkaar te brengen, zoals: samenwerking, empathie, geduld, inleving, afstemming op de ander, teamwork, doelgericht werken en verbindend leiderschap. Effectief en respectvol omgaan met diversiteit in muzikale voorkeuren en onderlinge verschillen in religieuze beleving vormen de basis van een gezonde en wervende gemeente. Daarbij put den Dulk tevens uit zijn ruime ervaring als dirigent en pianist/organist.
Verschijningsdatum: september 2024.
Voor info en afspreken van vorming- en toerustingsavonden / presentatie over dit boek in de gemeente door de auteur, stuur een email naar: marceldendulk@sibeliusnederland.nl