Marcel den Dulk 
Muziek brengt mensen samen... in elke organisatie zit muziek !

Elgar - We are the music makers

Concertopname

Elgar liet zich inspireren door een beroemd klassiek gedicht:
'We are the music makers' 
van O’ Shaughnessy (1874),
Aan dit gedicht heeft Elgar muzikale vleugels gegeven ,
met volop ruimte voor verbeelding, interpretatie en eigen beleving.

Door de omvangrijke orkestbezetting wordt het werk helaas niet vaak uitgevoerd.
Maar ik vond het leuk om te laten zien hoe het ook anders kan.
Op grond van de manier waarop Elgar het gedicht ‘The Music Makers’ in zijn compositie tot leven heeft gewekt en een veelheid van muzikale expressies heeft meegegeven, vermoed ik dat het bij Elgar in de kern om deze lijn gaat, die ik hier in mijn eigen vertaling weergeef: 

Wij zijn muziek-makers; wij dromen onze dromen 
En met onze dromen willen wij de wereld in beweging brengen.
Wij zingen van een nieuwe orde, van een nieuw rijk, van harmonie en geluk.
In het verleden zijn er machtige rijken geweest: Ninevé, Babylon.
Grote namen, maar zij vielen en zijn weggevaagd. 

Onze droom lijkt onmogelijk:
een droom over een soldaat, een koning, een landbouwer,
die allen samen werken aan het realiseren van die gemeenschappelijke droom.
De dromers van voor onze tijden hadden geen beeld,
geen voorspelling en geen vóórstelling van het land waar zij naar op weg waren.
Maar er ontstak een licht in een van hen en het verspreidde zich
en ontstak een vuur in de harten van velen.

Die dromen brachten hele menigten in beweging.
Die dromen werden door velen versmaad.
Maar zij – en wij!- gaan door met dromen
en zingen van een nieuwe, glansrijke toekomst.
Die droom zal uitkomen en standhouden.
En bij het gloren van een nieuwe morgen
– al lijkt die nu nog ver weg –
zullen wij er zijn en van ons laten horen.
Wij roepen aan hen die ons van de overzij tegemoet komen:
‘breng ons de zon en de zomer.

Leer ons onze dromen te zingen en vernieuw onze wereld.’ 
Van die nieuwe wereld zullen wij blijven zingen! 
Ondanks alle ingeslapen dromers die het zingen is vergaan…