Marcel den Dulk 
Muziek brengt mensen samen... in elke organisatie zit muziek !

Nederlandse Mattheus van J.S. Bach

(Persbericht)  

Alle 14 koralen uit de Matthäus Passion in een nieuwe Nederlandse vertaling

Kerkmusicus Marcel den Dulk heeft de koralen van de Matthäus Passion in het Nederlands hertaald en overgezet op meezing-toonhoogte. Samen met een kant-en-klare liturgie voor een korte passie vesper biedt Den Dulk dit materiaal gratis aan.

De Matthäus Passion van Bach is heel populair: de concerten trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Oorspronkelijk was het Bachs bedoeling om het lijdensverhaal binnen de kerk een liturgische plaats te geven in de viering en de gemeente zingende deelgenoot van het verhaal te maken.

Om die reden heeft kerkmusicus Marcel den Dulk de koralen in het Nederlands hertaald en overgezet op gemeentezang-toonhoogte. Zo kan de hele gemeente meedoen en het lijdensverhaal intens meebeleven. Deze nieuwe Nederlandse tekst is inmiddels op een groot aantal plaatsen zingend uitgeprobeerd en enthousiast ontvangen.

Naast de liturgie is er ook een compleet pakket met MP3-muziekbestanden beschikbaar. Deze bestanden bevatten de orgelbegeleidingen bij de samenzang, bladmuziek en MP3-bestanden om de vierstemmige koorpartijen zelfstandig in te studeren. Dat laatste is wellicht behulpzaam voor de cantorij of het projectkoor van de gemeente.


email:marceldendulk@sibeliusnederland.nl