Marcel den Dulk 
Muziek brengt mensen samen... in elke organisatie zit muziek !

Muziek brengt mensen samen... in elke organisatie zit muziek ! 

Het prachtige van muziek vind ik dat zowel de mensen die muziek maken, als iedereen die het mee-maakt, er blij van kunnen worden. Ik vind het elke dag weer een voorrecht om daar leiding aan te mogen geven. Dankzij de samenbindende kracht van muziek groeien mensen naar elkaar toe en voelen zich met elkaar verbonden.

Maar het werkt ook omgekeerd: een organisatie waar mensen naar elkaar toe groeien en waarin zij zich met elkaar verbonden voelen, daar zit muziek in!

Samen totstandbrengen wat je in je eentje nooit was gelukt.


Welkom bij: marceldendulk@sibeliusnederland.nl